Lidt royalt

Bierne er godt i gang med sæsonen. De har nydt det gode vejr og har hentet nektar i buske og frugttræer. Dronningerne er også godt i gang med at lægge æg, og der er liv og virkelyst i alle stader nu.

Desværre var der et par familier, der ikke klarede vinteren – eller rettere det tidligere forår. Vi er blevet ramt af et par tilfælde, hvor bierne egentlig havde masser af vinterfoder, men ikke kunne finde ud af at bevæge sig hen til det. Det sker engang imellem, fordi bierne ikke vil forlade deres yngel. Og så sulter en familie ihjel. Sørgeligt, men sandt. De dygtige – og heldige – biavlere får flyttet lidt rundt på tavlerne, så der kommer foder hen i nærheden af der, hvor familien sidder. Så heldige – eller dygtige – var vi desværre ikke i år.

Når det er sagt, så indvintrer vi som regel rigeligt med familier, og de seks vi har tilbage er såmænd rigeligt for vores lille have, og for vore omgivelser!

Foråret er altid en spændende tid – at se, hvor mange familier der overlever, og hvordan familierne har det, når de kommer ud af deres vinterklynge og begynder at flyve. Det er også altid spændende at se de første bier komme ud – og at se dem komme hjem igen med massevis af pollen på bagbenene!

Mere om det en anden gang. I dag skal det handle om dronninger. Hver familie har naturligvis sin egen dronning, og da bierne blev tilset sidste weekend blev alle dronningerne behørigt fotograferet i en royal fotorunde. Det var måske ikke så fint – for det var bare med mobilkameraet, så billedkvaliteten er lidt svingende….

Og her kommer de så:

Dronning Hedvig i Stade 1. Bemærk, at hun har fået en gul lakplet på rygskjoldet – det fortæller, at hun er fra 2017

 

Dronning Thyra i Stade 2 – også fra 2017

Dronning Margrethe i stade 3. Hvis man ser godt efter kan man lige se en lille aflang hvid plet i bunden af en celle ved siden af (under) hendes bagkrop – det er et æg.

Dronning Olga i Stade 4. Hun har resterne af lidt hvid lak, der viser at hun er fra 2016. 

Dronning Dagmar i Stade 6. Her er taget et lidt større billedudsnit, så man kan se nogle af de øvrige bier i stadet. Bemærk, at der er en hel ring af bier omkring dronningen. Dronningen skal koncentrere sig om at lægge æg, så der er ikke tid til selv at hente føde og den slags – derfor er der hele tiden en ring af bier rundt om dronningen, der sørger for at tage sig af hendes behov. Dronning Dagmar er fra 2017.

Dronning Alexandra (2016) i stade 7.

Et billede mere af Dronning Alexandra i stade 7 – bemærk at hun også holder hof omkring sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *